ТОО "Kagazy Recycling"

Karasayskiy rayon, Rayymbekskiy sel'skiy okrug, selo Abay, uchetnyy kvartal № 272, stroyeniye 27
カザフスタン カザフスタン

リサイクル工場ビジネス詳細

受け入れ可能な資源:
古紙
再生原料:
再生紙

一般

親会社
Gruppu Kompaniy "Kazahstan Kagazı"
最後更新
2023/10/26