OOO "M Valma"

Derevnya Sobolikha, ul. Novoslobdskaya 28, gorodskoy okrug Balashchikha, Moscow 143985
ロシア ロシア

リサイクル工場ビジネス詳細

受け入れ可能な資源:
古紙
再生原料:
再生紙
プラント数:
1
最後更新
2022/04/15